Akademia Metodologiczna, czyli jak stworzyć, zrealizować i wypromować projekt badawczy

Do 31 marca trwają zapisy na Akademię Metodologiczną, która odbędzie się 21 i 22 kwietnia 2022 roku w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. O to, dlaczego warto wziąć w niej udział, zapytałam osoby odpowiedzialne za koordynację i współorganizację wydarzenia.

Moimi rozmówcami są:

Aleksandra Szczygieł – Przewodnicząca Koła Naukowego Psychologii Polityki. Studiuje na III roku Zarządzania Państwem. Jest również zaangażowana w działalność Centrum Badań Nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej. W ramach Akademii Metodologicznej zasiada w komitecie  naukowym  i wspiera organizację całego wydarzenia.

Paweł Antuchowski – Sekretarz Koła Naukowego Psychologii Polityki. Studiuje Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną. Jest także sekretarzem Akademii 

Wiemy już, że organizatorami konferencji jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa wraz z Kołem Naukowym Psychologii i Polityki. Kto jest pomysłodawcą całego projektu?

Paweł Antuchowski: Za pomysł odpowiada członek komitetu naukowego, którym jest pan magister Maciej Skrzypek. 

Aleksandra Szczygieł: Bezpośrednią inspiracją do tego, aby zorganizować Akademię Metodologiczną, było nasze doświadczenie związane z organizacją Debiutu Młodych Naukowców. A także świadomość tego, z czym mierzą się osoby, które chcą zacząć studia trzeciego stopnia. Zbierając te opinie i informacje, pojawił się pomysł zorganizowania Akademii Metodologicznej, której celem będzie wsparcie młodych naukowców i podnoszenie ich kompetencji względem tego magicznego słowa, jakim jest metodologia. 

Cieszę się, że poruszyłaś temat doświadczenia związanego z Debiutem Młodych Naukowców. W opisie wydarzenia czytamy: „Celem akademii jest zwrócenie uwagi młodych badaczy na znaczenie warsztatu metodologicznego w prowadzeniu badań naukowych”. Możecie mi opowiedzieć coś więcej o tym znaczeniu? Dlaczego warsztat metodologiczny jest tak istotny?

PA: Może na początku warto powiedzieć o tym, że na poziomie doktoranckim metodologia nie jest niczym nowym ani nieznanym. Natomiast studenci I i II stopnia rzadko kiedy przeprowadzają badania naukowe, do których potrzebna jest znajomość metodologii. Oczywiście, do pisania prac dyplomowych, niezbędne są te badania, ale często nie są one projektowane zgodnie z metodami badawczymi. A my uważamy, że poświęcenie jej uwagi i  poprawne stosowanie metodologii jest ważne i użyteczne, także dla prac dyplomowych. 

AS: Co do idei akademii i samej metodologii, o której już Paweł wspomniał, a także tego, dlaczego metodologia jest czymś bardzo potrzebnym i warto wiedzieć, jak ją stosować w swoich badaniach naukowych, ale także w jaki sposób stosować ją podczas pisania pracy licencjackiej czy magisterskiej; pragniemy wspierać ideę nauki i nie obniżać standardów. Nie chcemy sytuacji, w której piszemy dla samego pisania. Chcemy, aby wyniki naszych badań miały przełożenie na rzeczywistość. I dlatego zapraszamy młode badaczki i młodych badaczy do  tego, aby skorzystali z oferty Akademii Metodologicznej, żeby ich badania naukowe i prace dyplomowe miały konkretną wartość. 

PA: Dodatkowo, mamy też poczucie, że poza badaniami prowadzonymi w ramach prac dyplomowych, życzylibyśmy sobie, aby studenci, a zwłaszcza ci, którzy swoją przyszłą karierę wiążą z nauką, zaczynali prowadzić swoje badania naukowe jeszcze na studiach. Badania w zależności od zainteresowań dotyczyć mogą różnych dziedzin, ale ważne jest to, że zaprocentują one w przyszłości. 

Wiem już co nieco o samej teorii, a jeśli chodzi o praktykę, to co moglibyście powiedzieć o programie konferencji?

AS: W naszym programie znajdą się wykłady i warsztaty, które poruszą podstawy metodologii nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik i narzędzi, z jakich  możemy skorzystać w przypadku prowadzenia badań naukowych, zwłaszcza tych wykorzystywanych przez politologów i medioznawców. Chcemy także, aby osoby, które wezmą udział w akademii zdobyły podczas warsztatów umiejętności praktyczne. Stąd też ograniczenie limitu miejsc do 50 osób. Warsztaty będą podzielone na dwie grupy; studenci i studentki oraz doktoranci i doktorantki. Chcemy także, aby te osoby miały możliwość zaprezentowania swojego debiutanckiego projektu naukowego, a tak właściwie, aby mogły wygłosić referat na temat projektu swojej pracy badawczej. 

Jaką formę ma przyjąć ten referat?

AS: Może być to pomysł na artykuł naukowy lub na pracę dyplomową. Zaś dla osób, które chciałyby rozpocząć studia w szkole doktorskiej, może być to pomysł na projekt badawczy, który będą chcieli przedstawić w ramach rekrutacji. 

Skoro mowa o przedstawianiu swojego projektu badawczego, komu będzie on prezentowany?

AS: Recenzentami projektów będą wykładowcy WNPiD, którzy posiadają doświadczenie w ocenie studenckich projektów badawczych, i którzy kierowali w przeszłości studencko-doktoranckimi czasopismami naukowymi 

PA: Dzięki naszym prelegentom chcemy pokazać, w jaki sposób wcielić projekt nadania w życie i go zrealizować – przewidziany jest na przykład warsztat dotyczący pozyskiwania funduszy, czy grantów na realizację badań. 

Jakie jeszcze umiejętności można uzyskać podczas uczestniczenia w akademii?

PA: Przede wszystkim uczestnicy dowiedzą się, jak napisać artykuł naukowy, ponieważ każde badania naukowe powinny kończyć się taką publikacją, w której opisane będą wyniki i efekty. A także jak ten artykuł później promować czy prezentować, nawet w środowisku międzynarodowym. O tym zresztą powie profesor Joanna Rak, jedna z prelegentek konferencji. 

Kto jeszcze znajduje się wśród prelegentów?

AS: Zacznę od oferty skierowanej do studentek i studentów. Ze znanych nazwisk na pewno mogę wymienić dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, profesora Radosława Fiedlera, który przedstawi ofertę dydaktyczną. Odbędzie się też prezentacja czasopisma Refleksje. Jego redaktorka naczelna, Oliwia Kuban opowie jak promować swój dorobek naukowy, gdzie publikować, co sprawia, że artykuł jest częściej cytowany. Profesor Remigiusz Rosicki zaś przedstawi wprowadzenie do metodologii badań politologicznych.

A jeśli chodzi o wykłady przewidziane dla grupy doktoranckiej?

AS: Jeden z wykładów poprowadzi doktor Rafał Szymanowski, który opowie o tym, w jaki sposób może swoją karierę naukową rozwijać doktorant w międzynarodowym środowisku naukowych. Doktor Filip Biały opowie z kolei o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w badaniach społecznych. Magister inżynier Piotr Jabłoński przedstawi metodę ilościową z wykorzystaniem technologii cyfrowej. Jako reprezentant Centrum Wsparcia Projektów UAM magister Maciej Górny opowie w jaki sposób i gdzie można starać się o granty. 

Jak zatem wygląda proces rekrutacji na Akademię?

AS: W momencie, w którym osoba bierze udział w rekrutacji i wypełnia formularz zgłoszeniowy, jest tam zapis, co do tego, jak w ogóle stworzyć taki projekt. Przygotowaliśmy tam specjalny plik z informacją co powinno się znaleźć w prezentacji tego referatu. Nie jest tak, że trzeba samemu wiedzieć, jak taki projekt badawczy zaprojektować. Proponujemy schemat działania i wyjaśniamy, w jaki sposób powinno to zostać zrobione. Do końca rekrutacji, a także do samego początku Akademii, planujemy też prowadzić cykl komunikacyjny, wyjaśniający czym będziemy się zajmować podczas Akademii, poszerzający wiedzę na temat tego, czego można się spodziewać w ramach konkretnych wykładów. Będziemy także odpowiadać na pytania, jeśli jakieś się pojawią. 

PA: Te zgłoszone projekty prezentowane są później podczas krótkiego wystąpienia, a także oceniane przez ekspertów w dziedzinie metodologii oraz osób ze Szkoły Doktorskiej, jak już wcześniej wspominaliśmy. Eksperci powiedzą dokładnie nad czym warto popracować, a co zasługuje na pochwałę. Oni także podpowiedzą uczestnikom Akademii jak dany projekt dalej rozwijać.

AS: Tak, prezentowanie referatów i ocena przez specjalistów przypada na drugi dzień Akademii. Pierwszego dnia odbędą się warsztaty, wykłady i wtedy też będzie ten bezpośredni kontakt z osobami specjalizującymi się w badaniach naukowych. 

Jak moglibyście zachęcić do udziału osoby, które jeszcze się wahają, czy wydarzenie jest czymś dla nich?

PA: Wydarzenie to nie jest dedykowane tylko do osób wiążących swoją przyszłość z nauką, ale też dla każdego, kto będzie musiał kiedyś stanąć przed zadaniem przeprowadzenia badań naukowych. Takie badania przeprowadzają wszyscy studenci podczas pisania swoich prac dyplomowych, czy to licencjackich, czy magisterskich. I warto byłoby, aby te badania były wartościowe, bo wtedy jest szansa na wniesienie nowej wiedzy. A przecież o to właśnie chodzi w studiowaniu, a także tworzeniu nauki. Przede wszystkim nie należy się bać, bo bojąc się niczego się nie podejmiemy.

AS: Zgodzę się z Pawłem, że warto próbować. Przyznam się, że bardzo bałam się napisać swój pierwszy artykuł naukowy i cieszę się, że jest takie wydarzenie jak Akademia Metodologiczna, które pozwoli mi więcej dowiedzieć się na temat tego, jak dobrze pisać i w jaki sposób prowadzić badania. Sama nadal mam obawy przed tym, czy moja wiedza jest wystarczająca, żeby wykorzystywać ją w praktyce. Akademia jest po to, żeby przekazać nam praktyczną wiedzę i wyposażyć w pewność w działaniu. Mamy nadzieję, a właściwie jesteśmy pewni, że po tej akademii będziemy mieć na wydziale wielu nowych, utalentowanych naukowców, którzy będą prowadzić swoje badania. 

PA: Myślę, że warto także wspomnieć o tym, że Akademia Metodologiczna to miejsce spotkania teorii z praktyką, gdzie metodologia, która jest bardzo mocno teoretycznym zagadnieniem, spotyka się z praktyką tworzenia i wykonywania badań. Mamy też nadzieję, że po tej akademii, badania, które będą, czy już zostały zgłoszone, zostaną później wcielone w życie, tak, aby przynosiły wyniki i idącą za nimi pewną wartość.

Skoro zaczęłaś temat własnych doświadczeń, o nie jeszcze chciałam dopytać. Czy braliście już udział w podobnym przedsięwzięciu i możecie podzielić się swoimi wrażeniami?

AS: Moim pierwszym doświadczeniem związanym z metodologią były warsztaty w ramach Debiutu Młodych Naukowców, które odbywały się dwa lata temu w Gnieźnie. Rok temu też brałam udział w Debiucie, który był prowadzony zdalnie. Pani profesor Rak prowadziła wówczas wykład dotyczący tego, jak napisać artykuł naukowy i to wyposażyło mnie w tę wiedzę na sam początek. Wykorzystuję to cały czas, nawet podczas studiów, gdy dostałam zadanie wykonania badań, wiedziałam jak później sporządzić z nich raport. A akademia jako młodsza siostra Debiutu Młodych Naukowców uszczegóławia wiedzę odnośnie badań naukowych. Ale wracając do pierwszego Debiutu, był na nim profesor Łukasz Szeffs, pod którego redakcją wydaliśmy później publikację naukową „Samobójstwa w Polsce. Podejście interdyscyplinarne”. To był pierwszy raz, kiedy fizycznie, jako koło, stworzyliśmy coś razem. Książki nie da się już kupić, ale można ją znaleźć w bibliotece. 

Skoro książka została wyprzedana, nie sposób nie dojść do wniosku, że udział w tego typu wydarzeniach przynosi bardzo konkretne rezultaty. Tym akcentem bardzo dziękuję wam za rozmowę.

Dodaj komentarz