Czas na młodych naukowców!

Studenci i doktoranci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu postanowili powołać do życia Akademię Metodologiczną. Na solidnych fundamentach metodologii będą promować ideę projektowania badań naukowych. Zwieńczeniem Akademii będzie dwudniowa konferencja naukowa, podczas której studenci i doktoranci zaprezentują swoje projekty.

(więcej…)

Czytaj dalejCzas na młodych naukowców!